01 Jan 1987: Benito Santiago of the San Diego Padres celebrates during the 1987 season.
 
NEXT